Post title marquee scroll

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase


ธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบางราย เช่น JPMorgan Chase และ Bank of America เริ่มแบนการใช้บัตรเครดิตในการซื้อเงินคริปโตแล้ว ส่วนธนาคารอื่นอย่าง Citigroup บอกว่ากำลังพิจารณาทำด้วย และ Capital One กับ Discover ก็บอกว่าไม่สนับสนุนให้ทำธุรกรรมลักษณะนี้

กระบวนการของธนาคารเหล่านี้คือปฏิเสธการจ่ายเงิน ถ้าหากรูดบัตรทำธุรกรรมกับบริษัทที่ (ธนาคารรู้ว่า) ทำธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโต นโยบายนี้มีผลกับบัตรเครดิตส่วนบุคคลและบัตรองค์กร แต่ไม่รวมถึงบัตรเดบิต