JPMorgan Chase

JPMorgan Chase


ธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบางราย เช่น JPMorgan Chase และ Bank of America เริ่มแบนการใช้บัตรเครดิตในการซื้อเงินคริปโตแล้ว ส่วนธนาคารอื่นอย่าง Citigroup บอกว่ากำลังพิจารณาทำด้วย และ Capital One กับ Discover ก็บอกว่าไม่สนับสนุนให้ทำธุรกรรมลักษณะนี้

กระบวนการของธนาคารเหล่านี้คือปฏิเสธการจ่ายเงิน ถ้าหากรูดบัตรทำธุรกรรมกับบริษัทที่ (ธนาคารรู้ว่า) ทำธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโต นโยบายนี้มีผลกับบัตรเครดิตส่วนบุคคลและบัตรองค์กร แต่ไม่รวมถึงบัตรเดบิต