รู้จักกับ FICO® Score

การสมัครบัตรเครดิตกับการเช็คเครดิตถือเป็นเรื่องคู่กัน อันนี้เป็นมาตรฐานสากล สำหรับที่อเมริกาจะมีระบบกลางที่ทุกธนาคารใช้ร่วมกันชื่อว่า FICO® Score ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณ Credit Score แบบนึงที่ถูกนำไปใช้เรื่องการกู้ยืมโดยเฉพาะ (บัตรเครดิตก็เป็นหนึ่งในนั้น)

โดย FICO® Score มีคะแนนได้ตั้งแต่ 300 จนถึง 850 เริ่มต้นจะอยู่ที่ 500-700 แล้วแต่คน จากนั้นก็จะค่อย ๆ สร้างเครดิตสูงขึ้นหรือต่ำลงตามแต่พฤติกรรมการใช้งานบัตรเครดิตของแต่ละคน คะแนนตรงนี้จะเปลี่ยนไปได้ทุก 1-3 เดือน การจะสมัครบัตรเครดิตที่โปรโมชั่นดี ๆ ได้ เราจะต้องมี FICO® Score ค่อนข้างสูง เช่น 750 เป็นต้นไป ซึ่งก็ต้องใช้เวลาบิ้วหน่อยนึง

วิธีคำนวณ FICO® Score

คะแนน FICO® Score จะปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการใช้งานบัตรเครดิตของเรา หลัก ๆ มีอยู่สี่ปัจจัย ได้แก่

1) ชำระตรงเวลาแค่ไหน: ยิ่งชำระตรงเวลา เครดิตยิ่งสูง

2) ใช้เยอะแค่ไหน (Utilization Ratio): ควรใช้เงินไม่เกิน 30% ของวงเงินเพื่อรักษาเครดิต 

3) ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่เท่าไหร่: ยิ่งติดหนี้บัตรเครดิตน้อย เครดิตยิ่งสูง

4) เริ่มมี FICO® Score นานแค่ไหน: ยิ่งใช้นาน เครดิตก็ยิ่งสูงขึ้น

สรุปง่าย ๆ ถ้าอยากจะมีเครดิตดี ๆ ก็ต้องชำระตรงเวลาและมียอดหนี้น้อย ๆ แล้วระยะยาวชีวิตจะดีเอง

แต่ที่สำคัญเลยคือถ้าใครยังไม่มี FICO® Score ก็ควรจะเริ่มสร้าง เพราะระยะเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตก็มีผลต่อคะแนนเองด้วย