สถานีที่ใกล้ Bank of America มากที่สุด

สถานทูตสหรัฐ Sathan Thut Saharat

สถานีที่ใกล้ Bank of America มากที่สุด มีดังนี้:

สถานทูตสหรัฐ Sathan Thut Saharat อยู่ห่างไป 331 เมตร และใช้เวลาเดิน 5 นาที

แยกเพลินจิต,อาคารมหาทุนพลาซ่า Yaek Phloen Chit อยู่ห่างไป 411 เมตร และใช้เวลาเดิน 6 นาที

แยกเพลินจิต,โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยท์ Yaek Phloen Chit อยู่ห่างไป 418 เมตร และใช้เวลาเดิน 6 นาที

อาคารสินธร,ตรงข้ามสถานฑูตอเมริกา อยู่ห่างไป 573 เมตร และใช้เวลาเดิน 8 นาที

เพลินจิตเซ็นเตอร์,ซอยนานา อยู่ห่างไป 717 เมตร และใช้เวลาเดิน 10 นาที