รู้ไหม? ธนบัตรของอเมริกามีอะไรซ่อนอยู่

  1. ธนบัตร 5 ดอลลาร์ บริเวณรอบๆ ขอบธนบัตรจะมีคำว่า ” FIVE DOLLARS” มากมาย

2. บนโล่สัญลักษณ์ของหน่วย Great Seal บนธนบัตร 5 ดอลลาร์ มีคำว่า “E PLURIBUS UNUM” และ “USA

3. บนเลข 5 ด้านหลังธนบัตร 5 ดอลลาร์ มีคำว่า “USA FIVE” พิมพ์ไว้ตรงหางของตัวเลข

4. ในธนบัตร 5 ดอลลาร์ ภาพอนุสาวรีย์ลินคอล์น มีชื่อของแต่ละรัฐในประเทศอยู่

ธนบัตร 100 ดอลลาร์

  1. มีคำว่า “The United States Of America” พิมพ์อยู่บนปกเสื้อบุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกา Benjamin Franklin
  2. รอบๆ ลายน้ำมี “USA 100” พิมพ์อยู่
  3. “One Hundered USA” เขียนไว้รอบๆ ขนนกสีทอง”
  4. ตัวเลข “100”พิมพ์ไว้โดยรอบธนบัตร