‘เฟด’ ประกาศซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานอ้างประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 มิ.ย. 2020) ประกาศขยายขอบเขตมาตรการอักฉีดเงินเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนผ่านช่องทาง Secondary Market Corporate Credit Facility ที่ประกาศเมื่อปลายเดือน มี.ค. โดยการเริ่มเข้าซื้อหุ้นกู้เอกชนในตลาดรองในวงเงิน 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อก่อนหน้าเฟดได้เข้าซื้อกองทุนอีทีเอฟและหุ้นกู้ในตลาดแรกผ่านช่องทางที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งเปิดเผยมุมมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐคงไม่อาจฟื้นตัวในลักษณะ “วี-เชป” ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ทางธนาคารกลางตัดสินใจอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมผ่านการเข้าซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง

ในส่วนของหลักเกณฑ์ของหุ้นกู้ รายงานระบุว่าหุ้นกู้ที่เข้าเกณฑ์การซื้อของเฟดจะต้องมีอายุก่อนครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 5 ปี รวมถึงต้องเป้นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับอย่างน้อย BBB- / Baa3 ก่อน 22 มี.ค. ซึ่งอาจถูกลดอันดับเครดิตลงมาหลังจากนั้นสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19

นอกจากนี้แถลงการณ์ยังระบุอีกว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนในของหุ้นกู้ของบริษัทสหรัฐที่เข้าข่ายมาตรฐานของทางเฟด ซึ่งจะสามารถนำมาเป็นดัชนีหุ้นกู้ที่สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการเข้าซื้อกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนหุ้นกู้ของทางเฟด