ไทยพาณิชย์ ช่วยลูกค้าเอสเอ็มอี ฝ่าพิษธุรกิจ

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่เศรษฐกิจจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ธนาคารมองเห็นความพยายามปรับตัวและการต่อสู้ของผู้ประกอบการเพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอด จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยผ่อนคลายผลกระทบและสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน และความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จับมือกับพันธมิตรทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงได้ผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรสตาร์ทอัพทางด้านดิจิทัล 6 แห่ง ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นเสริมประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ มอบโซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เอสเอ็มอีไทยกล้าที่จะเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เครื่องมือดิจิทัล และเพื่อช่วยลดต้นทุนธุรกิจ 

โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเอสเอ็มอีธนาคารไทยพาณิชย์ได้ใช้งานดิจิทัลโซลูชั่นจากพันธมิตรทั้ง 6 องค์กรได้ฟรีและได้รับส่วนลดค่าบริการ จำนวน 600 สิทธิ์ ครอบคลุมทั้ง ระบบบัญชี การบริหารงานบุคคล การพัฒนาช่องทางขายออนไลน์ และการตลาดดิจิทัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ซึ่งระบบเหล่านี้จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน

shares