เว็บไซต์ธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

4 รายชื่อเว็บไซต์ธนาคารใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

1. Bank of America :

http://www.bankofamerica.com/deposits/checksave/index.cfm?template=lc_faq_wire 

2. Wells Fargo :

 //www.bank-locations.com/wellsfargo_locations/?bank=4 

 ถ้าสนใจการโอนเงินของ Wells fargo ซึ่งมีอยู่ใน 23 รัฐ ดูที่เว็บไซต์ 
 https://www.wellsfargo.com/per/intl_remittance/asia 

3. US Bank :

 http://www.usbank.com/en/PersonalHome.cfm 

4. HSBC:

http://www.hsbcinvestments.us/1/2/3/personal/savings 
shares