เมื่อดอลลาร์สหรัฐกำลังจะกลายเป็นเศษกระดาษ

ไอเอ็มเอฟ ให้การยอมรับเป็นทางการ ถึงการยอมรับ เงินตราของจีน เงินหยวน เข้าสู่ตะกร้าแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตามข่าว รอยเตอร์, อันถือได้เป็นลีลาของไอเอ็มเอฟในการวางค่าเงินหยวนให้ค่าระดับเดียวกับ ดอลลาร์สหรัฐ อันถือได้เป็นอนุกรมแห่งโลกวิวัฒนาการขจัดดอลลาร์สหรัฐพ้นจากฐานะเงินตราสำรองโลก

ผู้เชี่ยวชาญทำนายการประกาศครั้งนี้จะทำให้เกิดความมั่งคั่งอย่างลึกซึ้งในช่วงชีวิตของเรา ฉะนั้นหากท่านประสงค์ปกป้องเงินออมและเงินเลี้ยงชีพ ทางที่ดีท่านพึงโอนถ่ายการลงทุนในรูปดอลลาร์ สู่รูปแบบอื่นที่มั่นคงขณะที่เงินตราเหล่านั้นกำลังหันหน้าสู่การล่มสลาย

ไอเอ็มเอฟ ทรงอำนาจยิ่งใหญ่

กองทุนระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เป็นองค์กรโลกที่มีอำนาจเปี่ยมล้นในพิภพ ทำหน้าที่กำกับดูแลเศรษฐ์กิจความมั่นคงกว่า 185 ประเทศ บัญญัติกฏระเบียบการเงินสากลและช่วยเหลือกอบกู้ประเทศที่เผชิญเศรษฐกิจวิกฤติ บ้างกล่าวเตือนว่าการเคลื่อนไหวใดของ ไอเอ็มเอฟที่จะ

แทนที่ดอลลาร์สหรัฐอาจจะเป็นการสร้างความหายนะแก่การลงทุนของอเมริกา

และบัดนี้ ไอเอ็มเอฟได้เริ่มก้าวย่าง ดังรายงานโดย Wall Street Journal ว่า ไอเอ็มเอฟ ประกาศเป็นทางการยอมรับ เงินตราจีน – เงิน หยวน เข้าสู่ตะกร้าแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อันเป็นการประกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ ไอเอ็มเอฟ ได้ขยายจำนวนเงินตราในตะกร้าแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ทั้งนี้ย่อมหมายความว่าบัดนี้เงินตราประเทศจีนดำรงฐานะเทียบเคียงดอลลาร์สหรัฐทางโลกการเงิน

shares