เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับธนาคาร

ธนาคาร คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนออกมาเป็นในรูปแบบ ดอกเบี้ย เงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้

shares