Post title marquee scroll

รวมบทความ

เรียกCEOหกธนาคารใหญ่หุ้นดิ่งลง

รัฐมนตรีคลังสหรัฐเรียกซีอีโอของหกธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในฐานะหุ้นดิ่งลง 82/5000S&P 500 ใกล้เคียงกับอัตราการลดลงมากที่สุดในเดือนธันวาคมนับตั้งแต่ Great Depression เลขานุการคลังของโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกซีอีโอของหกธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและวางแผนที่จะจัดประชุม“ ทีมป้องกันการกระโดด” ท่ามกลางการตกต่ำของหุ้นอเมริกันอย่างต่อเนื่อง…

shares