ธปท.เร่งรัดสถาบันการเงินช่วยลูกหนี้ตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ได้หารือร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เร็วขึ้นและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น หลังจากที่มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อฟื้นฟู (มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ) และโครงการพักทรัพย์พักหนี้ ได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่ 26 เม.ย.64

โดยล่าสุด ยอดการให้ความช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ มีทั้งสิ้น 16,060 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 6,697 ราย โดยส่วนใหญ่กว่า 60% จะกระจายลงไปยัง SMEs ขนาดเล็ก ที่ได้รับวงเงินอนุมัติเฉลี่ยต่ำกว่ารายละ 5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ขณะที่โครงการพักทรัพย์พักหนี้ มีจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 4 ราย มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับโอนมากกว่า 700 ล้านบาท

นายรณดล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินมาตรการอาจยังไม่ทันต่อความคาดหวังของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังซบเซา เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุขที่ยังเข้มงวด เพราะการแพร่ระบาดระลอก 3 ทำให้ความต้องการสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูอาจยังไม่มากนัก ประกอบกับโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นโครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งยังคงมีรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะกรณีที่สถาบันการเงินและลูกหนี้จะต้องเจรจาหารือเพิ่มเติม ทำให้การให้ความช่วยเหลือในช่วงต้นจึงอาจจะยังไม่สูงนัก

อย่างไรก็ดี มีข้อมูลจากสมาคมโรงแรมที่พบว่า มีลูกหนี้จำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ แต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ คาดว่าจะได้ทยอยยื่นความประสงค์เข้ามาเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

shares